Коронавирус (COVID-19) информация

Хотел Куин Нели спазва изцяло препоръките на Националния оперативен щаб, СЗО, Министерство на здравеопазването, Указанията за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, утвърдени от Министерство на туризма, за да гарантира безопасността по време на ваканцията Ви.

Молим, да ни извините, ако някои изисквания по новите ни правила, предизвикат забавяния при обслужването или промени, които вероятно бихте възприели като неудобства преди COVID-19 да ни засегне.

1. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ГОСТИТЕ

В Хотел Куин Нели има поставени дозатори с дезинфектант, достъпни за гостите и служителите на всички критични точки в общите части: на входа, фоайе, рецепция, асансьор, ресторант и бар, фитнес, басейн, предверията към тоалетните и на всички ключови места.

Извършва се по-често почистване и дезинфекция на критични точки в общите части: бутони асансьори, парапети, коридори, тоалетни, брави врати, санитарни помещения, др.

Още при пристигането им, на гостите се обръща специално внимание на необходимостта от спазване на социална дистанция.

На видно място са поставени информационни плакати на различни езици и стикери с ключови послания към гостите за основните хигиенни практики и мерки за безопасност срещу Covid-19.

Поставени са указателни стрелки по пода, насочващи движението.

В асансьорите са поставени указателни табели, посочващи броя гости, допустим в асансьора по едно и също време. Ограничен е броя на ползващите асансьора лица до минимален и до членовете на едно семейство. Панелите с бутони се почистват с дезинфекциращ разтвор на всеки час. На асансьорната площадка на партера има диспенсъри с дезинфектант за ръце.

2. РЕЦЕПЦИЯ

На видно място до рецепция са поставени информационни материали на различни езици и стикери с ключови послания към гостите за основните хигиенни практики и мерки за безопасност срещу Covid-19.

Поставени са диспенсъри с дизенфектант на входа на хотела, на рецепция и пред асансьорите.

За гостите е препоръчително да носят лични предпазни маски.

Поставени са защитни PVC екрани на рецепция.

Работните повърхности се дезинфекцират периодично.

3. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Осигурени са лични защитни средства за всички служители в различните звена на хотела: маска или лицев щит, ръкавици и др.

Извършва се ежедневно следене здравния статус на служителите.

Не се допускат на работа служители с прояви на остри респираторни симпоми (температура над 37.5° С, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение и загуба на вкуса, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и други).

Ако се окаже, че служителят е носител на вируса, се уведомява РЗИ и се следват техните инструкции.

Създадени са условия за: физическа дистанция по време на труд и почивка; вентилация, естествена вентилация и често проветряване на помещенията; честа дезинфекция на критичните точки в помещенията; ограничаване на срещите в затворени помещения.

Нагоре